Termeni si conditii

CadouriCadou.ro, este un site prezent pe internet la adresa www.CadouriCadou.ro, avand ca scop facilitarea intalnirii de cereri cu oferte. Mai jos se vor face referiri la aceasta entitate prin cuvantul site.

Proprietarul CadouriCadou.ro este SC Burse pe Internet SRL, J40/7870/2011, CUI 287 04 634, B-dul Basarabia, nr. 100, bloc E2, scara D, etaj 2, ap. 34, sector 2, Bucuresti, reprezentata de Stefan Iorgulescu, administrator, office@CadouriCadou.ro

Membru furnizor al CadouriCadou.ro este proprietarul de magazinul virtual care decide sa utilizeze site-ul in scopul prezentei produselor sale pe CadouriCadou.ro si al primirii de comenzi prin intermediul CadouriCadou.ro. Pentru a vedea datele de contact ale vizitaorilor care fac cereri pe site, membrii furnizori trebuie sa isi aleaga si sa achite o forma de abonament din sectiunea Abonament.

Drepturile si obligatiile membrilor furnizori
Pentru a deveni Membru furnizor, este necesara completarea formularul de inscriere.
Pentru accesarea datelor de contact ale vizitatorilor care plaseaza cereri pe site este necesara achitarea unei forme de abonament din sectiunea Abonament.
Raspunderea pentru toate datele furnizate Proprietarului CadouriCadou.ro si/sau pentru informatiile publicate pe site revine in totalitate autorilor lor.

Drepturile si obligatiile Proprietarului Bursei
Proprietarul are dreptul de a suspenda conturile Membrilor care incalca prezentul regulament.
Proprietarul Bursei se obliga sa mentina on-line site-ul pe durata abonamentului cu exceptia intreruperilor neprevazute, de natura tehnica, datorate furnizorului de servicii Internet sau echipamentului.
Prorpietarul Bursei nu raspunde in nicio imprejurare in raport cu datele sau informatiile publicate de membrii furnizori sau in raport cu cererile efectuate de vizitatorii site-ului.
Proprietarul Bursei isi rezerva dreptul de a sterge informatiile false publicate de membri, fara atentionare prealabila.

Comunicarea dintre Proprietar si Membrii furnizori se face prin mesaje email. Membrilor furnizori le revine raspunderea mentinerii in functiune a contului de mail declarat in fisa de cont pentru a nu putea invoca in nici o imprejurare neprimirea mesajelor Proprietarului. Limba de comunicare a mesajelor Proprietarului este romana.

Administrarea conturilor. Proprietarul isi rezerva dreptul de a nu acorda acces sau de a suspenda accesul memrilor furnizori ale caror date de identificare nu corespund cu datele ce se gasesc pe site-ul Ministerului de Finante si/sau membrilor care au efectuat orice fel de tentativa de frauda pe CadouriCadou.ro.

Modificarea regulilor de utilizare. Pentru protejarea scopului in care a fost proiectat site-ul: facilitarea intilnirii cererii cu oferta in domeniul vanzarii online, Proprietarul isi rezerva dreptul de a modifica regulile de utilizare fara a contraveni legilor romanesti in vigoare.

Frauda. Orice actiune intreprinsa de membrii furnizori pe CadouriCadou.ro care poate constitui o frauda de orice fel este interzisa cu desavirsire si se soldeaza cu suspendarea definitiva a contului de acces al intreprinzatorului. In special este interzisa publicarea de produse sau orice fel de alte informatii false.

Emblema CadouriCadou.ro. Membrii furnizori au obligatia de a posta in toate paginile din site-ul lor emblema CadouriCadou.ro. In caz contrar, comenzile venite prin CadouriCadou.ro vor avea ascunse datele de contact ale emitentilor comenzilor.

/layout/standard/images/stampila.jpg